ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “key-co system”.

Από το Σεπτέμβριο του 2018 το Σχολείο μας μετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +  και συγκεκριμένα στη δράση ΚΑ2 που αφορά στη  συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Σε συνεργασία με άλλους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ενηλίκων όπως σχολεία, ινστιτούτα, πανεπιστήμια και ΜΚΟ σε Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Αγγλία, φιλοδοξούμε να  εργαστούμε ώστε να  βελτιωθεί και να επεκταθεί η παροχή υψηλής ποιότητας ευκαιριών μάθησης σε ενήλικους μετανάστες.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικοί δρόμοι και οι δυνατότητες ενδυνάμωσης των ενήλικων εκπαιδευόμενων (ειδικότερα σε πληθυσμούς μεταναστών) και η προώθηση της ενημέρωσης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών  που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην κατεύθυνση αυτή θα δημιουργηθούν πνευματικά προϊόντα:

  1. εκμάθηση δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες
  2. εκπαιδευτικά εργαλεία στις 8 βασικές δεξιότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή ένωση (Επικοινωνία στη μητρική και ξένη γλώσσα, Μαθηματική, Ψηφιακή, Κοινωνική ικανότητα κτλ.)
  3. δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο για κάθε δεξιότητα και εκμάθησή τους με τη μεθοδολογία Peer-to-Peer και
  4. κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης.

Στις αρχές Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εμπλεκόμενων μερών στο Παλέρμο, όπου συζητήθηκαν λεπτομέρειες και χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.

Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Άσσου – Λεχαίου
Δημήτρης Σωτήρχος