Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου λειτουργεί από το 2005.
Βρίσκεται στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκειακές τάξεις Λεχαίου Κορινθίας.
Οι ώρες λειτουργίας είναι : Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16.15 – 20.15
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2741086880
Fax : 2741086880
Email : mail@sde-lechaiou.kor.sch.gr
Διευθυντής : Δημήτρης Σωτήρχος

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 2 εκπαιδευτικά έτη. Μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου.
Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης στα Σ.Δ.Ε. προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες. Τα Σ.Δ.Ε. στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με το νόμο 2525/97 στο πλαίσιο που έχουν προδιαγράψει οι διακηρυγμένες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.