Το προφίλ της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ετερογένεια, το πρόγραμμα Key-Co System έχει ως στόχο την ενσωμάτωση και εναρμόνιση των διαφορετικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ο πρακτικός στόχος είναι η αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης των ενηλίκων, ιδιαιτέρως των μεταναστών, ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Το πρόγραμμα Key-Co χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + (KA2 – Στρατηγική Εταιρική Σχέση – Εκπαίδευση Ενηλίκων) και προωθείται από τον οργαγανισμό Per Esempio Onlus σε συνεργασία με οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Οι εταίροι είναι:

  • Per Esempio Onlus – Παλέρμο, Ιταλία (συντονιστής project)
  • Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti – Palermo 1 (CPIA1), Ιταλία
  • Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti – Palermo 2 (CPIA2), Ιταλία
  • Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza – Παλέρμο, Ιταλία
  • Volkshochschule Im Landkreis Cham e.v. – Χαμ, Γερμανία
  • Asociación Guaraní de Cooperación Paraguay – Μαδρίτη, Ισπανία
  • Solidaridad Sin Fronteras – SSF – Μαδρίτη, Ισπανία
  • University of Reading – Reading, UK
  • Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου, Ελλάδα

Χάρη στην κοινή δράση των εταίρων, το Key-Co θα σχεδιάσει μεθοδολογία και κοινό εκπαιδευτικό περιεχόμενο με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης με σκοπό την κοινωνική και ατομική ανάπτυξη.

Οι κύριοι αποδέκτες είναι:

Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών·
Ενήλικοι μετανάστες και πρόσφυγες που παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα.

Θα δοθούν ευέλικτα εκπαιδευτικά εργαλεία που θα εφαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικά πολιτιστικά πλαίσια.

 

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων των ενήλικων εκπαιδευόμενων μεταναστών, η ενημέρωση και ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.