Πολιτισμική Αισθητική Αγωγή

Μέσα από ένα “ταξίδι” στο χρόνο, τον πολιτισμό και την τέχνη, οι εκπαιδευόμενοι καλλιεργούν την καλαισθησία τους και, παράλληλα, αντιλαμβάνονται πολλά από τα μηνύματα που περνά η τέχνη. Απώτερος στόχος του γραμματισμού αυτού είναι να γίνει η αγάπη για την τέχνη και τον πολιτισμό κομμάτι της κουλτούρας των εκπαιδευομένων και να τους συνοδεύει στην υπόλοιπη ζωή τους.
Δημήτρης Κρασοπουλάκος
Εκπαιδευτής Αισθητικού γραμματισμού 2018-2019