ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

 

 

Πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση του project Key-Co System, στο οποίο μετέχει ως εταίρος το ΣΔΕ Άσσου Λεχαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Η εκπαιδευτική συνάντηση είχε διάρκεια πέντε μέρες, από τις 4/2/2019 έως τις 8/2/2019 και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Γεωργία Αντωνοπούλου ΠΕ88.05 Και Κωνσταντίνα Πίστα ΠΕ86.

Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εφαρμογή της ανδραγωγικής μεθόδου, στην εκπαίδευση μεταναστών.

Οι χώροι στους οποίους πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο ήταν τα γραφεία της ΜΚΟ Guarrani και τα κεντρικά γραφεία της SSF.

Υπήρξαν ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ όλων των εταίρων και έγιναν πολλές εποικοδομητικές συζητήσεις στα θέματα εκπαίδευσης μεταναστών και πως αυτή υλοποιείται στον κάθε ένα φορέα που συμμετέχει στο project Key-Co System.

Πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στα γραφεία της Guarrani κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην Ισπανική γλώσσα, σε τμήμα ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών όπου έγινε ενημέρωση για το καθεστώς εκπαίδευσης στην Ισπανία, που αφορά συγκεκριμένα αυτόν τον πληθυσμό μεταναστών.