ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ.

Πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, στην πόλη Cham, η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση του project Key-Co System, στο οποίο μετέχει ως εταίρος το ΣΔΕ Άσσου Λεχαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Η εκπαιδευτική συνάντηση είχε διάρκεια πέντε μέρες, από τις 23/9/2019 έως τις 27/9/2019 και συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, Γεωργία Αντωνοπούλου και Κωνσταντίνα Πίστα.

Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων και ιδιαίτερα, στην εκπαίδευση μεταναστών.

Οι χώροι στους οποίους πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο ήταν οι εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος VHS, στο Cham.

Υπήρξαν ανταλλαγές καλών πρακτικών μεταξύ όλων των εταίρων και έγιναν πολλές εποικοδομητικές συζητήσεις στα θέματα εκπαίδευσης μεταναστών. Δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης της Γερμανικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα, το μάθημα για τους υποψήφιους της πολιτογράφησης, πληροφορική και μαθηματικά.

Πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη στο κέντρο νέων που συνεργάζεται με το VHS και υπήρξε ενημέρωση από τον υπεύθυνο του δικτύου εθελοντισμού του κρατιδίου της Βαυαρίας.