ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
(
Transnational Project Meeting)

ΜΑΔΡΙΤΗ 9-10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 2η διεθνική συνάντηση του σχεδίου  (TPM) που μετέχει το ΣΔΕ Άσσου – Λεχαίου μαζί με άλλους ευρωπαίους εταίρους.

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η μέχρι τώρα πορεία του σχεδίου και καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εργασιών και υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα της ατζέντας περιλάμβανε παρουσιάσεις από κάθε  εταίρο, των δομών των σχεδίων μαθημάτων που θα εφαρμοστούν στους εκπαιδευόμενους σε κάθε γραμματισμό.

Ακολούθησε ενημέρωση του υπεύθυνου για την πορεία της έρευνας και συζητήθηκε πρόταση για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών βίντεο από κάθε εταίρο.

Τέλος έγινε επίδειξη της πλατφόρμας του “Keyco System” και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της επόμενης εκπαιδευτικής συνάντησης στη Γερμανία.

 

Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Άσσου-Λεχαίου

                                                                                                                                                                             Δημήτρης Σωτήρχος