ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
(
Transnational Project Meeting)

CHAM (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)  20-23 Ιανουαρίου 2020.

   Πραγματοποιήθηκε στο Cham της Γερμανίας η 3η διεθνική συνάντηση του σχεδίου  (TPM) που μετέχει το ΣΔΕ Άσσου – Λεχαίου μαζί με άλλους ευρωπαίους εταίρους.

 Στη συνάντηση συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η μέχρι τώρα πορεία του σχεδίου και καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εργασιών και υποχρεώσεων.

Το πρόγραμμα της ατζέντας περιλάμβανε παρουσιάσεις από κάθε  εταίρο, της τελικής μορφής των σχεδίων μαθημάτων, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την ομαδική διασταυρωτή αξιολόγησή τους.

Ακολούθησε ενημέρωση του υπεύθυνου εταίρου για τη δημιουργία των εκπαιδευτικών βίντεο από κάθε εταίρο και συγκεκριμένα για τη μορφή τη διάρκεια και τον αριθμό τους.

Τέλος έγινε επίδειξη της νέας πλατφόρμας του «Keyco System”.

 

 

Ο Διευθυντής του ΣΔΕ Άσσου-Λεχαίου

                                                                                                                                                                             Δημήτρης Σωτήρχος