ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Η κατάκτηση νέας γνώσης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η επανένταξη στην αγορά εργασίας έχουν κύριο εκφραστή τους τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Το   ΣΔΕ Άσσου – Λεχαίου λειτουργεί από το 2005 και αποτελεί «κόσμημα» για το Νομό μας, ως κεντρικός  πυλώνας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Μέσα από  διετή κύκλο σπουδών και σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο…

Περισσότερα

Key-Co Cham

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ. Πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, στην πόλη Cham, η δεύτερη εκπαιδευτική συνάντηση του project Key-Co System, στο οποίο μετέχει ως εταίρος το ΣΔΕ Άσσου Λεχαίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Η εκπαιδευτική συνάντηση είχε διάρκεια πέντε μέρες, από τις 23/9/2019 έως τις 27/9/2019 και συμμετείχαν…

Περισσότερα